Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 3:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και ό,τι αν ζητάμε το παίρνουμε απ’ αυτόν, επειδή τηρούμε τις εντολές του και πράττουμε τα αρεστά μπροστά του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 3

Θέα Α΄ Ιωαννου 3:22 σε αυτό το πλαίσιο