Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 3:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι αν κάποιος έχει την υλική ευχέρεια του βίου τού κόσμου και βλέπει τον αδελφό του να έχει ανάγκη, κλείσει όμως τα σπλάχνα του απέναντί του, πώς η αγάπη τού Θεού μπορεί να μένει μέσα του;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 3

Θέα Α΄ Ιωαννου 3:17 σε αυτό το πλαίσιο