Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 3:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eμείς γνωρίζουμε ότι έχουμε μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή, επειδή αγαπάμε τους αδελφούς· εκείνος που δεν αγαπάει τον αδελφό του, μένει μέσα στον θάνατο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 3

Θέα Α΄ Ιωαννου 3:14 σε αυτό το πλαίσιο