Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 3:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, αυτή είναι η παραγγελία, που εξαρχής ακούσατε, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 3

Θέα Α΄ Ιωαννου 3:11 σε αυτό το πλαίσιο