Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 2:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nα μη αγαπάτε τον κόσμο, ούτε αυτά που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Aν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη τού Πατέρα δεν υπάρχει μέσα σ’ αυτόν·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 2

Θέα Α΄ Ιωαννου 2:15 σε αυτό το πλαίσιο