Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 2:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eκείνος, όμως, που μισεί τον αδελφό του είναι μέσα στο σκοτάδι και περπατάει μέσα στο σκοτάδι, και δεν ξέρει πού πηγαίνει, επειδή το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 2

Θέα Α΄ Ιωαννου 2:11 σε αυτό το πλαίσιο