Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 1:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aν πούμε ότι δεν αμαρτήσαμε, κάνουμε αυτόν ψεύτη και ο λόγος του δεν υπάρχει μέσα μας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 1

Θέα Α΄ Ιωαννου 1:10 σε αυτό το πλαίσιο