Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Ιωαννου 1:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eκείνο που ήταν από την αρχή, εκείνο που ακούσαμε, εκείνο που είδαμε με τα μάτια μας, εκείνο που τη θέα του κοιτάξαμε και τα χέρια μας ψηλάφησαν, για τον Λόγο τής ζωής,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Ιωαννου 1

Θέα Α΄ Ιωαννου 1:1 σε αυτό το πλαίσιο