Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 2:12 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ακούστε τι λέει για τα έθνη που σας λεηλάτησαν ο Κύριος του σύμπαντος, αυτός που μ’ εξουσιοδότησε με μια τόσο σπουδαία αποστολή: “όποιος χτυπάει εσάς, χτυπάει την κόρη του ματιού μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 2

Θέα Ζαχαριασ 2:12 σε αυτό το πλαίσιο