Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ζαχαριασ 10:11 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Θα διαβούν τη θάλασσα της δυστυχίας· εγώ θα σπρώξω πίσω τα κύματα της θάλασσας και θ’ αποξηράνω τους παραποτάμους του Νείλου. Θα ταπεινώσω την υπερηφάνεια της Ασσυρίας και θα εξαφανίσω τη δύναμη της Αιγύπτου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ζαχαριασ 10

Θέα Ζαχαριασ 10:11 σε αυτό το πλαίσιο