Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 7:7 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Το καταστροφικό τους μίσος καίει σαν τη φλόγα της φωτιάς. Ο ένας βασιλιάς μετά τον άλλο γίνεται θύμα τους. Κι ωστόσο ούτ’ ένας τους δεν μ’ επικαλείται».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 7

Θέα Ωσηε 7:7 σε αυτό το πλαίσιο