Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 2:23 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

«Εκείνη την ημέρα», λέει ο Κύριος, «θ’ αποκριθώ στην προσευχή του ουρανού κι εκείνος θ’ αποκριθεί στην ανάγκη της γης για βροχή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 2

Θέα Ωσηε 2:23 σε αυτό το πλαίσιο