Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 13:10 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Πού είναι ο βασιλιάς σου να σε σώσει και προστασία να εξασφαλίσει στις πολιτείες σου; Πού είναι όλοι εκείνοι οι άρχοντές σου και οι κυβερνήτες σου; Εσύ δε μου ’χες γυρέψει να σου δώσω βασιλιά και άρχοντες;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 13

Θέα Ωσηε 13:10 σε αυτό το πλαίσιο