Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 13:1 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ο Κύριος λέει: «Όταν μιλούσε ο Εφραΐμ, τρόμο σκορπούσε σ’ όλο τον κόσμο· αρχηγική φυλή ήταν αυτή στον Ισραήλ. Αλλά αμάρτησε λατρεύοντας το Βάαλ και για το λόγο αυτό θα εξολοθρευτεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 13

Θέα Ωσηε 13:1 σε αυτό το πλαίσιο