Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ωσηε 11:10 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Οι εξόριστοι θα με ακολουθήσουν, όταν σαν το λιοντάρι θα βρυχιέμαι. Τότε θα ’ρχονται τρέμοντας πέρα απ’ τη θάλασσα, από τη δύση,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ωσηε 11

Θέα Ωσηε 11:10 σε αυτό το πλαίσιο