Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 3:5 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Κι όλα αυτά, μολονότι ο Κύριος τους συμπεριφέρθηκε με δικαιοσύνη και την πολιτεία τους δεν την εγκατέλειψε. Δεν κάνει αδικίες. Κάθε πρωί, αδιάκοπα, αποκαλύπτει τα προστάγματά του· αυτοί όμως συνεχίζουν να διαπράττουν την αδικία χωρίς ντροπή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 3

Θέα Σοφονιασ 3:5 σε αυτό το πλαίσιο