Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφονιασ 3:11 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

»Δε θα ντρέπεστε πια εκείνη την ημέρα για καμιά από τις κακές σας πράξεις που μ’ αυτές επαναστατήσατε εναντίον μου· γιατί εγώ θα πάρω τους αλαζόνες απ’ ανάμεσά σας και θα πάψετε να κομπάζετε πάνω στο άγιο μου βουνό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφονιασ 3

Θέα Σοφονιασ 3:11 σε αυτό το πλαίσιο