Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ρουθ 4:16 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Η Νωεμίν πήρε το παιδί, το κράτησε στην αγκαλιά της κι ανέλαβε την υποχρέωση της ανατροφής του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ρουθ 4

Θέα Ρουθ 4:16 σε αυτό το πλαίσιο