Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ρουθ 4:10 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

κι ακόμα ότι πήρα για γυναίκα μου τη Ρουθ τη Μωαβίτισσα, χήρα του Μαχλών. Έτσι η περιουσία θα παραμείνει στην οικογένεια του νεκρού και θα δημιουργηθούν απόγονοι που θα διατηρήσουν το όνομά του ανάμεσα στους συμπατριώτες του και στις δικαστικές αρχές του τόπου του. Εσείς είστε σήμερα μάρτυρες γι’ αυτό».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ρουθ 4

Θέα Ρουθ 4:10 σε αυτό το πλαίσιο