Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ρουθ 1:21 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Έφυγα από ’δω με οικογένεια, κι ο Κύριος μ’ έφερε πίσω μόνη. Γιατί να με ονομάζετε Νωεμίν, αφού ο παντοδύναμος Κύριος με ταπείνωσε και μου έστειλε τόσες θλίψεις;»

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ρουθ 1

Θέα Ρουθ 1:21 σε αυτό το πλαίσιο