Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 9:5 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Το δίκιο μου και την υπόθεσή μου υποστήριξες,όταν σε θρόνο κάθισες δίκαιου κριτή. (Διάψαλμα)

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 9

Θέα Ψαλμοι 9:5 σε αυτό το πλαίσιο