Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 8:3 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Την κραυγή των μικρών και των ανίσχυρωντην κάνεις δύναμη εναντίον των εχθρών σου,ώστε να βουβαθεί ο εχθρός κι ο διώκτης τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 8

Θέα Ψαλμοι 8:3 σε αυτό το πλαίσιο