Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ψαλμοι 7:18 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Τον Κύριο θα δοξολογώ για τη δικαιοσύνη του·θα ψάλλω του Κυρίου του ύψιστου την ύπαρξη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ψαλμοι 7

Θέα Ψαλμοι 7:18 σε αυτό το πλαίσιο