Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Οβδιου 1:12 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Σας είχα προειδοποιήσει: Μη χαίρεστε για τη δυστυχία των αδερφών σας, για την καταστροφή των απογόνων του Ιούδα· στα βάσανά τους μην τους ειρωνεύεστε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Οβδιου 1

Θέα Οβδιου 1:12 σε αυτό το πλαίσιο