Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 13:9 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Έπειτα διέταξα και καθάρισαν προσεκτικά το δωμάτιο και ξανάφεραν εκεί τα σκεύη του ναού του Θεού, το λιβάνι και τα σιτηρά για τις προσφορές.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 13

Θέα Νεεμιασ 13:9 σε αυτό το πλαίσιο