Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 12:9 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Επίσης οι Βακβουκίας και Ουννί, συγγενείς τους, που εκτελούσαν τα καθήκοντά τους κοντά σ’ εκείνους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 12

Θέα Νεεμιασ 12:9 σε αυτό το πλαίσιο