Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 10:9 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Μααζίας, Βιλγάι και Σεμαΐας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 10

Θέα Νεεμιασ 10:9 σε αυτό το πλαίσιο