Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ναουμ 3:7 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Όσοι σε βλέπουνε θα φεύγουνε μακριά σου και θα λέν’: “πώς ερημώθηκε η Νινευή! Ποιος θα τη λυπηθεί;” Κανείς δε θα βρεθεί να σε παρηγορήσει!»

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ναουμ 3

Θέα Ναουμ 3:7 σε αυτό το πλαίσιο