Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ναουμ 3:5 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

«Φυλάξου, Νινευή! Έρχομαι καταπάνω σου!» λέει ο Κύριος του σύμπαντος. «Θα σου σηκώσω το χιτώνα ως το πρόσωπο και στα έθνη τη γύμνια σου θα δείξω· θα δούνε την κατάντια σου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ναουμ 3

Θέα Ναουμ 3:5 σε αυτό το πλαίσιο