Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ναουμ 3:12 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Τα φρούριά σου όλα θα ’ναι σαν τις συκιές και οι υπερασπιστές τους σαν σύκα παραγινωμένα. Όταν κανείς τινάξει τη συκιά, τα σύκα θα πέσουν κατευθείαν στο στόμα του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ναουμ 3

Θέα Ναουμ 3:12 σε αυτό το πλαίσιο