Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μιχαιασ 6:2 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ακούστε, λοιπόν, εσείς βουνά, κι εσείς αιώνια της γης θεμέλια, τη διαφορά που έχει ο Κύριος με το λαό του, τον Ισραήλ. Για τη διαφορά αυτή θα τον σύρει σε δίκη:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μιχαιασ 6

Θέα Μιχαιασ 6:2 σε αυτό το πλαίσιο