Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μιχαιασ 2:11 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Αν ήταν κάποιος που να λέει λόγια του αέρα, ψέματα και απάτες, να προφητεύει πως θα έχετε κρασί και δυνατά ποτά σε αφθονία, αυτός θα ήταν ο προφήτης ο ανόητος, που στο λαό αυτόν ταιριάζει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μιχαιασ 2

Θέα Μιχαιασ 2:11 σε αυτό το πλαίσιο