Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μιχαιασ 1:6 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Γι’ αυτό θα καταστρέψω τη Σαμάρεια· θα κυλίσω στην πεδιάδα τα λιθάρια της και θ’ απογυμνώσω τα θεμέλιά της· έτσι θα τη μεταβάλω σε τόπο όπου αμπέλια θα φυτεύονται.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μιχαιασ 1

Θέα Μιχαιασ 1:6 σε αυτό το πλαίσιο