Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μαλαχιασ 2:8 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

«Εσείς όμως προδώσατε την αποστολή σας. Με τη συμβουλή σας οδηγήσατε πολλούς ανθρώπους να κάνουν το κακό. Έτσι παραβιάσατε τη διαθήκη μου με το Λευί. Γι’ αυτό εγώ ο Κύριος του σύμπαντος λέω:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μαλαχιασ 2

Θέα Μαλαχιασ 2:8 σε αυτό το πλαίσιο