Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μαλαχιασ 1:7 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Με το να προσφέρετε στο θυσιαστήριό μου μιαρές προσφορές. Και ρωτάτε: “πώς μολύναμε το θυσιαστήριο;” Με το να μη δίνετε πολλή σημασία στο τραπέζι μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μαλαχιασ 1

Θέα Μαλαχιασ 1:7 σε αυτό το πλαίσιο