Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μαλαχιασ 1:4 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Οι Εδωμίτες ισχυρίζονται ότι παρ’ όλο που καταστράφηκαν θα ξαναχτίσουν τις ερημωμένες πόλεις τους. Εγώ όμως, ο Κύριος του σύμπαντος λέω: Άσ’ τους να χτίζουν. Εγώ θα τα γκρεμίσω. Η περιοχή τους θα ονομάζεται “ασεβής χώρα” και οι ίδιοι “λαός καταραμένος για πάντα από τον Κύριο”.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μαλαχιασ 1

Θέα Μαλαχιασ 1:4 σε αυτό το πλαίσιο