Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Λευιτικον 7:27 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Όποιος φάει αίμα οποιουδήποτε ζώου, αυτός θα αποκοπεί από το λαό του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Λευιτικον 7

Θέα Λευιτικον 7:27 σε αυτό το πλαίσιο