Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Λευιτικον 24:10-11 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Κάποτε έγινε στο στρατόπεδο φιλονικία ανάμεσα σ’ έναν Ισραηλίτη και στο γιο ενός Αιγύπτιου και μιας Ισραηλίτισσας, που το όνομά της ήταν Σελωμείθ, κόρη του Διβρή, από τη φυλή Δαν. Ο γιος της Ισραηλίτισσας βλαστήμησε το όνομα του Κυρίου. Τον έφεραν λοιπόν στο Μωυσή

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Λευιτικον 24

Θέα Λευιτικον 24:10-11 σε αυτό το πλαίσιο