Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 11:9 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ο Ιεφθάε τους είπε: «Αν με φέρετε πίσω για να πολεμήσω τους Αμμωνίτες κι ο Κύριος τους παραδώσει σ’ εμένα, είναι βέβαιο πως θα γίνω αρχηγός σας;»

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 11

Θέα Κριται 11:9 σε αυτό το πλαίσιο