Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 11:8 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Αυτοί του απάντησαν: «Να, λοιπόν, γιατί ερχόμαστε τώρα σ’ εσένα: για να έρθεις μαζί μας και να πολεμήσεις τους Αμμωνίτες, και να γίνεις αρχηγός μας και αρχηγός όλων των κατοίκων της Γαλαάδ».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 11

Θέα Κριται 11:8 σε αυτό το πλαίσιο