Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 1:14 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Την ημέρα του γάμου αυτή ζήτησε από τον Οθνιήλ τη συγκατάθεσή του να γυρέψει απ’ τον πατέρα της ένα χωράφι. Χτύπησε τα χέρια της πάνω από το γαϊδούρι, κι ο Χάλεβ τη ρώτησε: «Τι σου συμβαίνει;»

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 1

Θέα Κριται 1:14 σε αυτό το πλαίσιο