Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωνασ 4:1 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ο Ιωνάς όμως στενοχωρήθηκε πολύ και οργίστηκε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωνασ 4

Θέα Ιωνασ 4:1 σε αυτό το πλαίσιο