Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωηλ 2:5 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ηχούνε καθώς οι άμαξες πάνω σε κορφές βουνών χοροπηδούν, τρίζουν όπως η φλόγα της φωτιάς, που καίει την καλαμιά. Παρατεταγμένοι σαν στρατός πολύς και δυνατός, έτοιμος για τη μάχη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωηλ 2

Θέα Ιωηλ 2:5 σε αυτό το πλαίσιο