Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωηλ 1:4 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ό,τι άφησαν οι νεαρές ακρίδες, το ’φαγαν οι άλλες, οι φτερωτές· ό,τι άφησαν εκείνες, το έφαγαν οι κάμπιες· κι ό,τι κι οι κάμπιες άφησαν, το έφαγαν οι νύμφες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωηλ 1

Θέα Ιωηλ 1:4 σε αυτό το πλαίσιο