Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωβ 1:4 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Οι γιοι του συνήθιζαν να πηγαίνουν ο ένας στο σπίτι του άλλου όπου έδιναν συμπόσια, καθένας με τη σειρά του. Έστελναν και καλούσαν και τις τρεις αδερφές τους να φάνε και να πιουν μαζί τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωβ 1

Θέα Ιωβ 1:4 σε αυτό το πλαίσιο