Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιεζεκιηλ 42:20 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Μέτρησε το οικοδόμημα κι από τις τέσσερις πλευρές καθώς και το τείχος που ήταν γύρω του, και ήταν πεντακόσιους πήχεις μακρύ και πεντακόσιους πήχεις πλατύ. Αυτό χρησίμευε για να χωρίζει το άγιο τμήμα από το κοσμικό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιεζεκιηλ 42

Θέα Ιεζεκιηλ 42:20 σε αυτό το πλαίσιο