Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γενεσισ 18:25 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Δε γίνεται να το κάνεις εσύ αυτό, να θανατώσεις δηλαδή δικαίους κι αμαρτωλούς μαζί, σαν να ήταν όλοι το ίδιο. Δεν είναι δυνατό! Ο κριτής όλης της γης δεν πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη;»

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γενεσισ 18

Θέα Γενεσισ 18:25 σε αυτό το πλαίσιο