Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γενεσισ 14:4 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Δώδεκα χρόνια ήταν υπόδουλοι στο Χοδολλογομέρ, και το δέκατο τρίτο έτος επαναστάτησαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γενεσισ 14

Θέα Γενεσισ 14:4 σε αυτό το πλαίσιο