Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 8:2 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ο Γηρσών, από τη συγγένεια του Φινεές, ο Δανιήλ, από τη συγγένεια του Ιθάμαρ και ο Χαττούς, γιος του Σεχανία, από τη συγγένεια του Δαβίδ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 8

Θέα Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 8:2 σε αυτό το πλαίσιο