Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 7:10 Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGV)

Ο Έσδρας είχε πράγματι αποφασίσει μ’ όλη του την καρδιά να ερευνήσει το νόμο του Κυρίου και να τον εφαρμόσει, κι επίσης να διδάξει τα προστάγματα και τις εντολές του στους Ισραηλίτες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 7

Θέα Εσδρασ (Ή Β΄ Εσδρασ) 7:10 σε αυτό το πλαίσιο